Algemene Voorwaarden Kappersopleiding Doetinchem

Algemene voorwaarden, behorende bij de onderwijsovereenkomst van Kappersopleiding Doetinchem.

‘Kappersopleiding Doetinchem’ hanteert de ‘Gedragscodes’ en ‘Algemene Voorwaarden’ van de branchevereniging voor trainen & opleiden NRTO.