Dagopleiding ‘Allround Kapper MBO niveau 3’

Start:                        september en februari

Duur:                        20 maanden; 4 schooldagen per week, 1 keer per 2 weken op zaterdag theorie (van 10:00 uur tot 13:00 uur)

Stage:                       1 dag per week op vrijdag

Keuzedelen:           3 keuzedelen

Vakken:                   generieke vakken:  taal, rekenen, loopbaan & burgerschap

Toelating:                toelating vanaf VMBO basisberoepsgerichte leerweg (diploma verplicht) of een mbo niveau 1 opleiding                                                          (diploma verplicht)

Kwaliteit:                erkend door onderwijsinspectie, CRKBO en kwaliteitskeurmerk NRTO

Diploma:                  landelijk erkend diploma*

*Opleiding geeft wel recht op studiefinanciering