Dagopleiding ‘Kapper MBO niveau 2’

Start:                        september en februari

Duur:                        10 maanden; 4 schooldagen per week

Lestijden:                de dagopleiding Kapper bestaat uit vijf dagen per week les, waarvan vier op school. De lessen zijn van 09:00                                                uur tot 16:00 uur, behalve op maandag dan tot 17:00 uur

Stage:                       1 dag per week, bij voorkeur op vrijdag, bij een erkende kapsalon.                                                                                                                            Je gaat zelf op zoek naar een geschikt stagebedrijf

  De stage is een verplicht onderdeel van deze opleiding

Keuzedelen:           2 keuzedelen

Vakken:                   generieke vakken:  taal, rekenen, loopbaan & burgerschap

Toelating:                toelating vanaf VMBO basisberoepsgerichte leerweg (diploma verplicht) of een mbo niveau 1 opleiding                                                          (diploma verplicht)

Kwaliteit:                erkend door onderwijsinspectie, CRKBO en kwaliteitskeurmerk NRTO

Diploma:                  landelijk erkend diploma*

Vakanties:               – herfstvakantie                                                                                                                                                                                                                   – kerstvakantie                                                                                                                                                                                                                     – voorjaarsvakantie                                                                                                                                                                                                             – zomervakantie

  naast deze vakanties heb je nog 3 vrij besteedbare verlofdagen.

*Opleiding geeft wel recht op studiefinanciering