Deeltijdopleiding ‘Kapper’

Start:                        september en februari. Bij voldoende aanmeldingen ook in november en/of april

Duur:                        10 maanden; De deeltijdopleiding Kapper bestaat uit twee dagdelen per week praktijk en om de week op                                              zaterdag theorie. De dagdelen zijn bespreekbaar. Dit kan één hele dag zijn, maar ook een ochtend en een                                            middag, twee ochtenden of twee middagen.

Lestijden:                – ochtend van 09:00 uur tot 12:30 uur                                                                                                                                                                      – middag van 13:00 uur tot 16:00 uur                                                                                                                                                                     – zaterdag van 10:00 uur tot 13:00 uur

Stage:                       geen stage

Keuzedelen:           geen keuze delen. Keuzedelen kunnen in workshop vorm worden gevolgd

Vakken:                   geen generieke vakken

Toelating:               geen specifieke toelatingseisen

Kwaliteit:                erkend door onderwijsinspectie, CRKBO en kwaliteitskeurmerk NRTO

Diploma:                 geen landelijk erkend diploma, maar schooldiploma*

Vakanties:              – zomervakantie                                                                                                                                                                                                           – kerstvakantie

*Opleiding geeft geen recht op studiefinanciering